Welkom op de site van de Belgische afdeling van de International Fiscal Association (IFA).

Deze site beoogt u te informeren over onze doelstellingen, activiteiten en projecten.

Deze site dient ook om de documentatie uit onze activiteiten met u te delen.

img2

 

VOLGENDE VOORDRACHT

  • Onderwerp Exchange of Information 2.0 : evoluties inzake de uitwisseling en het (her)gebruik van inlichtingen voor fiscale doeleinden
    Spreker(s)

    Tom Jansen (FOD Financien - KULeuven)

    Datum 22 mei 2018
    Plaats Universitaire Stichting - rue d'Egmont 11 - 1000 Bruxelles