Voordrachten

De voordrachten van de Belgische afdeling vinden plaats in de lokalen van de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1050 Brussel.

De voordrachten vinden doorgaans plaats op een dinsdag om 18.00 uur. Ze worden gegeven in het Frans of in het Nederlands. Ze beslaan ongeveer een uur en worden gevolgd door een debat.

Traditiegetrouw worden de deelnemers uitgenodigd om samen met de spreker te dineren.

De Belgische IFA afdeling heeft de hoedanigheid van vormingsoperator categorie 1 toegekend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (erkenningsnummer A0160/2010-05). 

Onze maandelijkse voordrachten worden regelmatig door de Orde van de Vlaamse Balies (OVB), alsmede door de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies (Avocats.be) erkend ten behoeve van de permanente vorming voor advocaten.


Volgende voordracht

 • Onderwerp Adaptation du CIR au nouveau Code des sociétés
  Spreker(s)

  L. De Broe - D. Garabedian

  Datum 14 mei 2019
  Plaats Fondation universitaire - Egmontstraat 11 - 1000 Brussel

De volgende voordrachten hebben reeds plaatsgevonden

Datum 02 april 2019
Onderwerp Le registre UBO
Spreker(s)

Alexandre Taymans (SPF Finances - AG Trésorerie)

Hein Vandelanotte - Alexis de Biolley (IEC)

Document Le registre UBO

02 04 2019 A Taymans

Document Le registre UBO

02 04 2019 IEC


Datum 19 maart 2019
Onderwerp Het recht op eigedom: een nieuw wapen tegen dubbele belasting?
Spreker(s) Filip Debelva, gastprofessor (KUL), advocaat (Laga)
Document Het recht op eigedom: een nieuw wapen tegen dubbele belasting?

19 03 2019 F Debelva


Datum 12 februari 2019
Onderwerp Brexit - douanes et TVA
Spreker(s)

Guido De Wit, advocaat (Linklaters), professor (ULB)

Lionel Van Reet (PWC), chargé de conferences (SBS-ULB)

Document Brexit - douanes et TVA

12 02 2019 G De Wit

Document Brexit - douanes et TVA

12 02 2019 L Van Reet


Datum 22 januari 2019
Onderwerp La TVA sur la location immobilière
Spreker(s) Pierre Desenfans, avocat (Liedekerke)
Document La TVA sur la location immobilière

19 01 2019 P Desenfant


Datum 11 december 2018
Onderwerp Digital Taxation
Spreker(s)

Luc Batselier, Conseiller Fiscal Représentation Permanente de la Belgique auprès de l’OCDE

Robert De Mulder, attaché fiscal du Comité permanent de representation de la Belgique auprès de l'UEDocument Digital Taxation

11 12 2018 L Batselier

Document Digital Taxation

11 12 2018 R De Mulder


Datum 13 november 2018
Onderwerp DAC 6 - Een eerste overzicht
Spreker(s) Philippe Vanclooster (PWC), Pieter Deré (PWC), Sylke Hamerijck (FOD Financiën)
Document DAC 6 - Een eerste overzicht

13 11 2018 DAC 6


Datum 16 oktober 2018
Onderwerp Interest deductibility – The implementation of BEPS Action 4 (1st report - London Congress)
Spreker(s)

Laurence Pinte, avocat (Liedekerke), professeur (ESSF) - David Ledure, partner (PWC)

Document Interest deductibility – The implementation of BEPS Action 4 (1st report - London Congress)

16 10 2018 L Pinte D Ledure


Datum 25 september 2018
Onderwerp Investment Funds (2nd report - London Congress)
Spreker(s)

Christophe Coudron, advocaat (Tiberghien)


Document Investment Funds (2nd report - London Congress)

25 09 2018 Ch Coudron


Datum 12 juni 2018
Onderwerp US Corporate Tax Reform
Spreker(s) Howard Liebman, avocat (Jones Day), professeur (ULB)
Document US Corporate Tax Reform

12 06 2018 H Liebman


Datum 22 mei 2018
Onderwerp Exchange of Information 2.0 : evoluties inzake de uitwisseling en het (her)gebruik van inlichtingen voor fiscale doeleinden
Spreker(s)

Tom Jansen (FOD Financien - KULeuven)

Document Exchange of Information 2.0 : evoluties inzake de uitwisseling en het (her)gebruik van inlichtingen voor fiscale doeleinden

22 05 2018 T Jansen


Datum 24 april 2018
Onderwerp Le blanchiment et les professions juridiques
Spreker(s) André Risopoulos, avocat, chargé de conférences (SBS)
Document Le blanchiment et les professions juridiques

24 04 2018 A Risopoulos


Datum 20 maart 2018
Onderwerp La réforme de l'impôt des sociétés
Spreker(s) Daniel Garabedian, professeur (ULB), avocat à la Cour de cassation (Liedekerke)
Document La réforme de l'impôt des sociétés

20 03 2018 D Garabedian (fr)

Document La réforme de l'impôt des sociétés

20 03 2018 D Garabedian (nl)


Datum 20 februari 2018
Onderwerp Zomerakkoord en hervorming vennootschapsbelasting – Capita selecta
Spreker(s) Wesley De Visscher (VBO)
Document Zomerakkoord en hervorming vennootschapsbelasting – Capita selecta

20 02 2018 W De Visscher


Datum 16 januari 2018
Onderwerp La nouvelle taxe sur les comptes-titres
Spreker(s) Rodolphe de Pierpont (Febelfin - SBS)
Document La nouvelle taxe sur les comptes-titres

16 01 2018 R de Pierpont


Datum 12 december 2017
Onderwerp Le droit au respect de la vie privée face aux investigations de l’administration fiscale
Spreker(s) Marielle Moris (ULB - Cour d'appel de Bruxelles)
Document Le droit au respect de la vie privée face aux investigations de l’administration fiscale

12 12 2017 M. Moris


Datum 12 december 2017
Onderwerp Non bis in idem ? Het strafrechtelijk beginsel in het fiscaal recht- Andere grondrechten: recente ontwikkeling
Spreker(s) Caroline Vanderkerken (U Hasselt - Hof van beroep Brussel)
Document Non bis in idem ? Het strafrechtelijk beginsel in het fiscaal recht- Andere grondrechten: recente ontwikkeling

12 12 2017 C. Vanderkerken


Datum 14 november 2017
Onderwerp Praktische vraagstukken inzake de aansprakelijkheid voor fiscale schulden bij de overdracht van bedrijfsactiva
Spreker(s) Emilie Maes (E&Y, KULeuven) - Nick Van Gils (E&Y, Fiscale Hogeschool)
Document Praktische vraagstukken inzake de aansprakelijkheid voor fiscale schulden bij de overdracht van bedrijfsactiva

14 11 2017 N Van Gils - E Maes


Datum 10 oktober 2017
Onderwerp Withholding tax in era of BEPS, CIV's and digital economy (2nd report Seoul)
Spreker(s)

Patrice Delacroix (PwC, SBS-ULB)


Document Withholding tax in era of BEPS, CIV's and digital economy (2nd report Seoul)

10 10 2017 P Delacroix


Datum 12 september 2017
Onderwerp Anti-avoidance measures of general nature and scope -GAAR and other rules (1st report Seoul)
Spreker(s) Wim Panis, advocaat (Stibbe)
Document Anti-avoidance measures of general nature and scope -GAAR and other rules (1st report Seoul)

12 09 2017 W Panis


Datum 13 juni 2017
Onderwerp La fiscalité des associations et des fondations face au droit européen
Spreker(s) Francis Houben, conseil fiscal - Christian Amand, avocat (Xirius)
Document La fiscalité des associations et des fondations face au droit européen

13 06 2017 Ch Amand

Document La fiscalité des associations et des fondations face au droit européen

13 06 2017 Fr Houben


Datum 23 mei 2017
Onderwerp De aftrek voor innovatie inkomsten
Spreker(s) Henk Vanhulle - Caroline Borgers, advocaten (Linklaters)
Document De aftrek voor innovatie inkomsten

23 05 2017 H Vanhulle C Borgers


Datum 25 april 2017
Onderwerp Corporate Actions : précompte mobilier et TOB
Spreker(s)

Yves Bocquet, professeur (ULB), BNP Paribas Fortis

Document Corporate Actions : précompte mobilier et TOB

25 04 2017 Y Bocquet


Datum 23 maart 2017
Onderwerp Bestuurders- en commissarisbeloningen met bijzondere aandacht voor de Belgische belastingverdragen
Spreker(s) Dr Andy Cools
Document Bestuurders- en commissarisbeloningen met bijzondere aandacht voor de Belgische belastingverdragen

23 03 2017 A Cools


Datum 21 februari 2017
Onderwerp Lecture de la directive anti-abus à la lumière des compromis dont elle est issue
Spreker(s) Caroline Docclo, professeur (ULg-ULB), avocat (Loyens & Loeff)

L'ambition de l'Union européenne d'introduire des règles anti-abus dans les lois disparates de ses Etats membres, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017, nr 514

http://hdl.handle.net/2268/207182

 

Datum 17 januari 2017
Onderwerp Recent case law of the ECJ in VAT
Spreker(s)

Ine Lejeune (advocaat, Law Square)


Document Recent case law of the ECJ in VAT

17 01 2017 I Lejeune


Datum 15 december 2016
Onderwerp The Commission re-launches its initiative for a Common Consolidated Corporate Tax Base
Spreker(s)

Ioanna Mitroyanni (European Commission - DG TAXUD)


Document The Commission re-launches its initiative for a Common Consolidated Corporate Tax Base

15 12 2016 I Mitroyanni


Datum 22 november 2016
Onderwerp Réflexions sur la loi "Pot Pourri I" et sur quelques principes de procédure devant la Cour de justice
Spreker(s)

François Stevenart Meeûs (conseiller à la Cour d'appel de Mons)


Document Réflexions sur la loi "Pot Pourri I" et sur quelques principes de procédure devant la Cour de justice

22 11 2016 Fr Stevenart Meeûs


Datum 15 november 2016
Onderwerp Assessing BEPS: Origins, Standards, and Resp (1st report Rio)
Spreker(s)

Luc De Broe, professor (KUL), advocaat (Laga)

Tom Jansen, FOD Financiën

Document Assessing BEPS: Origins, Standards, and Resp (1st report Rio)

15 11 2016 L De Broe - T Jansen


Datum 18 oktober 2016
Onderwerp The future of transfer pricing (2nd report Rio)
Spreker(s) Thierry Vanwelkenhuyzen
Document The future of transfer pricing (2nd report Rio)

18 10 2016 Th Vanwelkenhuyzen


Datum 03 juni 2016
Onderwerp Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg
Spreker(s)
Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

03-04 06 2016 program

Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

03 06 2016 - 1

Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

03 06 2016 - 2

Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

03 06 2016 - 3a

Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

03 06 2016 - 3b

Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

03 06 2016 - 3c

Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

04 06 2016 - 1

Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

04 06 2016 - 2

Document Trilateral meeting Belgium - France - Luxembourg

03-04 06 2016 photos


Datum 10 mei 2016
Onderwerp YIN
Spreker(s) See  the attached program
Document YIN

PROGRAM

Document YIN

10 05 2016 R Danon

Document YIN

10 50 2016 I Verlinden


Datum 19 april 2016
Onderwerp La nouvelle régularisation fiscale
Spreker(s)

Sabrina Scarnà, avocat (Tetra-Law)

Document La nouvelle régularisation fiscale

19 04 2016 S Scarnà


Datum 15 maart 2016
Onderwerp Les dernières actualités en matière de TVA
Spreker(s)

Christian Amand de Mendieta, avocat (Xirius)


Document Les dernières actualités en matière de TVA

15 03 2016 C Amand


Datum 02 februari 2016
Onderwerp Doorkijkbelasting of Kaaimantaks
Spreker(s) Gerd D. Goyvaerts, advocaat (Tiberghien)
Document Doorkijkbelasting of Kaaimantaks

02 02 2016 G D Goyvaerts


Datum 12 januari 2016
Onderwerp De fiscale maatregelen in het kader van de tax shift
Spreker(s)

Ward Matterne - Jeroen Jacobs - Ward Willems (kabinet van de Minister van Financiën)


Document De fiscale maatregelen in het kader van de tax shift

16 01 2016 W Matterne


Datum 08 december 2015
Onderwerp Changements de l'administration fiscale en Belgique
Spreker(s) Yves Dewael (SPF Finances) - David Van Herreweghe (Vlabel)
Document Changements de l'administration fiscale en Belgique

08 12 2015 D Van Herreweghe

Document Changements de l'administration fiscale en Belgique

08 12 2015 Y Dewael


Datum 17 november 2015
Onderwerp Ne bis in idem
Spreker(s)

Anne Van de Vijver, docent (UA), advocaat (Tiberghien)


Document Ne bis in idem

17 11 2015 A Van de Vijver


Datum 13 oktober 2015
Onderwerp The notion of tax in international tax matters (2nd report Madrid)
Spreker(s)

Frank Dierckx, past president van de Belgische IFA-Afdeling

Document The notion of tax in international tax matters (2nd report Madrid)

13 10 2015 F Dierckx


Datum 22 september 2015
Onderwerp Dispute resolution procedures in international tax matters (1st report Madrid)
Spreker(s) Claudine Devillet, SPF Finances
Document Dispute resolution procedures in international tax matters (1st report Madrid)

22 09 2015 Cl Devillet


Datum 12 juni 2015
Onderwerp BENELUX MEETING 12-13 JUNE 2015
Spreker(s)
Document BENELUX MEETING 12-13 JUNE 2015

12 06 2015 BEPS 3

Document BENELUX MEETING 12-13 JUNE 2015

12 06 2015 BEPS 2

Document BENELUX MEETING 12-13 JUNE 2015

12 06 2015 BEPS 4

Document BENELUX MEETING 12-13 JUNE 2015

12 06 2015 BEPS 1

Document BENELUX MEETING 12-13 JUNE 2015

12-13 06 2015 program

Document BENELUX MEETING 12-13 JUNE 2015

12 06 2015 US DTCs

Document BENELUX MEETING 12-13 JUNE 2015

13 06 2015 criminal tax law


Datum 19 mei 2015
Onderwerp La régionalisation de l’IPP et de l’INR/pp et ses incidences en matières de résidence fiscale, cadres étrangers, salary split, …
Spreker(s) Jean-Louis Davain, avocat et professeur à l'ULB
Document La régionalisation de l’IPP et de l’INR/pp et ses incidences en matières de résidence fiscale, cadres étrangers, salary split, …

19 05 2015 JL Davain


Datum 21 april 2015
Onderwerp Customer Transparency and Tax Information Reporting : EU FATCA and Other Recent Developments
Spreker(s) Koen Marsoul (EY Tax Consultants)
Document Customer Transparency and Tax Information Reporting : EU FATCA and Other Recent Developments

21 04 2015 K Marsoul


Datum 31 maart 2015
Onderwerp Quand les normes IFRS rencontrent le droit fiscal : la comptabilisation des produits et le traitement des impôts différés
Spreker(s) Yvan Stempnierwsky, avocat (Loyens & Loeff)
Document Quand les normes IFRS rencontrent le droit fiscal : la comptabilisation des produits et le traitement des impôts différés

31 03 2015 Y Stempnierwsky


Datum 24 februari 2015
Onderwerp Registratie- en successierechten in het Vlaamse Gewest voor en na 1 januari 2015 - Lang leve de VCF, maar hoe te gebruiken ?
Spreker(s) Alain Van Geel, advocaat (Tiberghien) 
Document Registratie- en successierechten in het Vlaamse Gewest voor en na 1 januari 2015 - Lang leve de VCF, maar hoe te gebruiken ?

24 02 2015 A Van Geel


Datum 27 januari 2015
Onderwerp Équivalence et Charte des droits fondamentaux: Incidences fiscales de la jurisprudence de la CJUE
Spreker(s) Marc Dassesse, professeur honoraire de l'ULB, avocat
Document Équivalence et Charte des droits fondamentaux: Incidences fiscales de la jurisprudence de la CJUE

27 01 2015 M Dassesse


Datum 16 december 2014
Onderwerp De krachtlijnen van het fiscaal beleid van de nieuwe federale regering
Spreker(s)

Mathieu Isenbaert, kabinetchef van de Minister van Financiën


Document De krachtlijnen van het fiscaal beleid van de nieuwe federale regering

16 12 2014 M Isenbaert


Datum 18 november 2014
Onderwerp Een stand van zaken inzake de nieuwe internationale en Belgische anti-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) maatregelen
Spreker(s) Henk Van Hulle, advocaat (Linklaters)
Document Een stand van zaken inzake de nieuwe internationale en Belgische anti-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) maatregelen

18 11 2014 H Van Hulle


Datum 07 oktober 2014
Onderwerp The practical protection of taxpayer's fundamental rights (2nd report Basel)
Spreker(s)

Marielle Moris (conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, professeur à l'ULB)


Datum 16 september 2014
Onderwerp The use of measures in the area of research and development (1st report Basel)
Spreker(s)

Marc De Mil (FOD Financiën, Cel Buitelndse Investeringen)

Tom Wallyn (PWC)

Document The use of measures in the area of research and development (1st report Basel)

16 09 2014 DeMil Wallyn


Datum 17 juni 2014
Onderwerp Adding Values in a Changing International Tax Environment
Spreker(s) Wim Wuyts (Bekaert)
Document Adding Values in a Changing International Tax Environment

17 06 2014 W Wuyts


Datum 13 mei 2014
Onderwerp La transposition de la nouvelle directive comptable en droit belge : ce qui doit changer, ce qui peut changer
Spreker(s) Laurence Pinte, avocat (Liedekere)
Document La transposition de la nouvelle directive comptable en droit belge : ce qui doit changer, ce qui peut changer

13 05 2014 L Pinte


Datum 11 maart 2014
Onderwerp Uiteenzetting over de werking, procedurele regels en de effectiviteit en resultaten van de nieuwe fiscale bemiddelingsprocedure
Spreker(s) Geert Callaert, College van de Fiscale Bemiddelingsdienst
Document Uiteenzetting over de werking, procedurele regels en de effectiviteit en resultaten van de nieuwe fiscale bemiddelingsprocedure

11 03 2014 G Callaert (fr)

Document Uiteenzetting over de werking, procedurele regels en de effectiviteit en resultaten van de nieuwe fiscale bemiddelingsprocedure

11 03 2014 G Callert (nl)


Datum 18 februari 2014
Onderwerp Les nouvelles obligations de déclaration à l'IPP (assurances et structures étrangères)
Spreker(s) Benoît Philippart de Foy, avocat (JOYN)
Document Les nouvelles obligations de déclaration à l'IPP (assurances et structures étrangères)

18 02 2014 B Philippart de Foy


Datum 21 januari 2014
Onderwerp La TVA sur les honoraires d'avocats - Discussion des questions encore ouvertes
Spreker(s)

Françoise Baltus, chargée de conférences SBS, avocat

Guido De Wit, professor aan de ULB, advocaat (Linklaters)

Document La TVA sur les honoraires d'avocats - Discussion des questions encore ouvertes

21 01 2014 G De Wit

Document La TVA sur les honoraires d'avocats - Discussion des questions encore ouvertes

21 01 2014 F Baltus


Datum 17 december 2013
Onderwerp De prioriteiten van Belgïë inzake nationale en internationale fiscaliteit
Spreker(s) Koen Geens, Minister van Financiën

Datum 19 november 2013
Onderwerp L'abus fiscal en droits d'enregistrement et de succession : ne cédons pas à la panique !
Spreker(s) André Culot, conseiller, chargé de conférences (SBS - ULB)
Document L'abus fiscal en droits d'enregistrement et de succession : ne cédons pas à la panique !

19 11 2013 A Culot


Datum 15 oktober 2013
Onderwerp Cross-Border Outsourcing (1st report Mumbai)
Spreker(s) Natalie Reypens, advocaat (Loyens & Loeff)
Document Cross-Border Outsourcing (1st report Mumbai)

15 10 2013 N Reypens


Datum 17 september 2013
Onderwerp Qualification of Taxable Entities and Treaty Protection (2nd report Mumbai)
Spreker(s) Pascal Faes, advocaat (Nauta Dutilh)
Document Qualification of Taxable Entities and Treaty Protection (2nd report Mumbai)

17 09 2013 P Faes


Datum 18 juni 2013
Onderwerp Rechten en plichten van de belastingplichtige tijdens een fiscale controle (III)
Spreker(s) Caroline Vanderkerken, Raadsheer (Hof van Beroep te Brussel), docent Universiteit Hasselt
Document Rechten en plichten van de belastingplichtige tijdens een fiscale controle (III)

18 06 2013 C Vanderkerken


Datum 21 mei 2013
Onderwerp Rechten en plichten van de belastingplichtige tijdens een fiscale controle (II)
Spreker(s) Karel Anthonissen, gewestelijk directeur BBI Gent

Datum 30 april 2013
Onderwerp Droits et devoirs du contribuable à l'occasion d'un contrôle fiscal
Spreker(s) Jean-Pierre Bours, avocat honoraire, chargé de cours honoraire ULg
Document Droits et devoirs du contribuable à l'occasion d'un contrôle fiscal

30 04 2013 J.-P. Bours


Datum 19 maart 2013
Onderwerp Permanent Establishments in the OECD Model - Is there a mismatch between arts 5 and 7 ?
Spreker(s) Ekkehart Reimer, Professor Heidelberg University
Document Permanent Establishments in the OECD Model - Is there a mismatch between arts 5 and 7 ?

19 03 2013 E Reimer


Datum 19 februari 2013
Onderwerp BTW – De nieuwe facturatieregels
Spreker(s) Stijn Vastmans, advocaat (Tiberghien)
Document BTW – De nieuwe facturatieregels

S Vastmans 19 02 2013


Datum 22 januari 2013
Onderwerp De hervormingen van Di Rupo I inzake de fiscaliteit van roerende inkomsten en de vennootschapsbelasting: door de bomen het bos nog zien
Spreker(s)

Philippe Vanclooster, PWC

Matthias Bastiaen, PWC

Document De hervormingen van Di Rupo I inzake de fiscaliteit van roerende inkomsten en de vennootschapsbelasting: door de bomen het bos nog zien

Ph Vanclooster - M Bastiaen 22 01 2013


Datum 18 december 2012
Onderwerp Kritieken en verweermiddelen tegen de invoering van de nieuwe Europese taks op financiële verrichtingen
Spreker(s) Patrick Smet, advocaat (Allen & Overy)
Document Kritieken en verweermiddelen tegen de invoering van de nieuwe Europese taks op financiële verrichtingen

18 12 2012 P Smet


Datum 18 december 2012
Onderwerp De invoering van de nieuwe Europese taks op financiële verrichtingen
Spreker(s) Peter Moreau (Ernst & Young)
Document De invoering van de nieuwe Europese taks op financiële verrichtingen

18 12 2012 P Moreau


Datum 18 december 2012
Onderwerp Les priorités fiscales actuelles de la Commission européenne
Spreker(s) Michel Aujean, avocat (TAJ)
Document Les priorités fiscales actuelles de la Commission européenne

18 12 2012 M Aujeau


Datum 20 november 2012
Onderwerp L'annualité de l'impôt. Conséquences en matière comptable et fiscale
Spreker(s)

Michel De Wolf, professeur à l'UCL et à l'ULg, réviseur (DGST)

Edoardo Traversa, professeur à l'UCL, avocat (Liedekerke)

Document L'annualité de l'impôt. Conséquences en matière comptable et fiscale

20 11 2012 M De Wolf - E Traversa


Datum 09 oktober 2012
Onderwerp Exchange of Information - 2nd report for the congress of Copenhagen
Spreker(s) Caroline Docclo, professeur à l'ULB et à l'ULg, avocat (Loyens & Loeff)

Datum 25 september 2012
Onderwerp Taxation of Passive Income - 1st report for the congress of Copenhagen
Spreker(s) Steven Claes, Ernst & Young

Datum 12 juni 2012
Onderwerp Quelques réflexions sur les conditions d'exercice de la magistrature fiscale
Spreker(s)

François Stevenart Meeûs, Conseilller à la Cour d'appel de Mons

Le texte a été publié à la RGCF 2011/6, p. 459

Document Quelques réflexions sur les conditions d'exercice de la magistrature fiscale

12 06 2012 Fr Stevenaert Meeus


Datum 15 mei 2012
Onderwerp Fiscale fraudebestrijding onder Di Rupo I : aandachtspunten voor fiscale beroepsoefenaars
Spreker(s) Tom Jansen, Directeur van de Beleidscel Fraudebestrijding
Document Fiscale fraudebestrijding onder Di Rupo I : aandachtspunten voor fiscale beroepsoefenaars

15 05 2012 T Jansen


Datum 17 april 2012
Onderwerp Transmission à titre gratuit de l'entreprise familiale dans les trois Régions / Overdracht om niet van de familiale vennootschap in de drie Gewesten
Spreker(s)

Rik Deblauwe, avocat, Tiberghien

Vincent Sepulchre, conseil, enseignant à l'ESSF, l'ULg et l'ULB

Document Transmission à titre gratuit de l'entreprise familiale dans les trois Régions / Overdracht om niet van de familiale vennootschap in de drie Gewesten

17 04 2012 R Deblauwe

Document Transmission à titre gratuit de l'entreprise familiale dans les trois Régions / Overdracht om niet van de familiale vennootschap in de drie Gewesten

17 04 2012 V Sepulchre


Datum 13 maart 2012
Onderwerp UN Model Double Taxation Convention and other UN Works
Spreker(s) Claudine Devillet, Administration des Affaires fiscales
Document UN Model Double Taxation Convention and other UN Works

2012 03 13 Cl. Devillet


Datum 28 februari 2012
Onderwerp L'impact en TVA des réorganisations transfrontalières
Spreker(s) Stéphanie Houx, Allen & Overy
Document L'impact en TVA des réorganisations transfrontalières

20120228 St Houx fr

Document L'impact en TVA des réorganisations transfrontalières

20120228 St Houx nl


Datum 17 januari 2012
Onderwerp Le nouveau régime en matière de précompte mobilier et la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers
Spreker(s) Yves Bocquet, fiscaliste, BNP Paribas Fortis, Professeur à l'ULB
Document Le nouveau régime en matière de précompte mobilier et la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers

120117 Y. Bocquet


Datum 20 december 2011
Onderwerp Acquisition à titre (quasi) gratuit : le point sur les aspects comptables et fiscaux
Spreker(s) Laurence Pinte, fiscaliste et membre de la CNC
Document Acquisition à titre (quasi) gratuit : le point sur les aspects comptables et fiscaux

111220 L Pinte NL

Document Acquisition à titre (quasi) gratuit : le point sur les aspects comptables et fiscaux

111220 L Pinte FR


Datum 15 november 2011
Onderwerp Debt Equity Conundrum (2nd report Boston)
Spreker(s) Stijn Vanoppen, Ernst & Young

Datum 11 oktober 2011
Onderwerp OECD Update
Spreker(s)

Claudine Devillet, Administration des affaires fiscales 

Piet De Vos, Administratie van fiscale zaken 

Document OECD Update

111011 C. Devillet P. De Vos


Datum 06 september 2011
Onderwerp Enterprise Services (1st report Boston)
Spreker(s)

Claudine Devillet, Administration des Affaires fiscales

Xavier Van Vlem, PWC

Document Enterprise Services (1st report Boston)

110906 Devillet Van Vlem


Datum 21 juni 2011
Onderwerp La fiscalité locale des entreprises
Spreker(s)

Jean-Claude Laes, Président de l'Observatoire de la fiscalité régionale

Erwin De Meyst et Vanessa Desaer, Arcelor Mittal

Document La fiscalité locale des entreprises

20110621 De Meyst Desaer


Datum 17 mei 2011
Onderwerp Le principe de non-discrimination en droit belge, en droit européen, en droit conventionnel et en droit américain
Spreker(s)

Frank Dierckx, Managing Partner, PWC

Michel De Wolf, Réviseur, Professeur à l'UCL et à l'ULg

Document Le principe de non-discrimination en droit belge, en droit européen, en droit conventionnel et en droit américain

20110517 F Dierckx


Datum 26 april 2011
Onderwerp CCCTB and its impact on Belgian corporate taxation
Spreker(s) Uwe Ihli, Principal Administrator, TAXUD
Document CCCTB and its impact on Belgian corporate taxation

20110426 U Ihli


Datum 29 maart 2011
Onderwerp Le devoir du SDA de rapport annuel à la Chambre des représentants
Spreker(s) Véronique Tai, Présidente du Service des décisions anticipées
Document Le devoir du SDA de rapport annuel à la Chambre des représentants

20110329 V Tai


Datum 15 februari 2011
Onderwerp BTW en grond
Spreker(s) Guido De Wit, Advocaat, Linklaters, Maître de conférences à l'ULB
Document BTW en grond

20110215 G De Wit


Datum 18 januari 2011
Onderwerp Toerekening van inkomsten via grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden
Spreker(s) Bart Peeters, Prof. Dr. HUB, ULg
Document Toerekening van inkomsten via grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden

20110118 B Peeters


Datum 14 december 2010
Onderwerp De gewestelijke fiscale autonomie in het licht van de grondvrijheden
Spreker(s)

Luc De Broe, Advocaat, Laga, Prof. Dr. KUL

Edoardo Traversa, Avocat, Liedekerke, Professeur à l'UCL


 

Document De gewestelijke fiscale autonomie in het licht van de grondvrijheden

20101214 De Broe Traversa


Datum 09 november 2010
Onderwerp L'échange de renseignements
Spreker(s) Jacques Gombeer, Auditeur général, Administration des affaires fiscales

Datum 19 oktober 2010
Onderwerp Key practical issues to eliminate double taxation of business (Tweede verslag voor het congres te Paris)
Spreker(s) Arie Geens, Directeur, Administratie fiscale zaken

Datum 14 september 2010
Onderwerp Cross-border business restructuring (Premier rapport pour le Congrès de Paris)
Spreker(s)
 • Hugues Lamon, Partner (PWC)
Document Cross-border business restructuring (Premier rapport pour le Congrès de Paris)

20100914 H Lamon


Datum 29 juni 2010
Onderwerp Functies en bekormernissen van de interne belastingconsulent in een multinationale onderneming
Spreker(s)

Michel Alloo, Umicore

Philippe Coosemans, BNP Paribas Fortis

Erwin De Meyst, Arcelor Mittal

Dirk Deschrijver, Bosal


 

Document Functies en bekormernissen van de interne belastingconsulent in een multinationale onderneming

20100629 Alloo Coosemans De Meyst Deschrijver


Datum 18 mei 2010
Onderwerp Douane versus vennootschapsbelasting. Wat is de juiste prijs ?
Spreker(s)

Thierry Charon

Herman Van Dam, Belastingconsulenten, Loyens & Loeff


Datum 07 mei 2010
Onderwerp Bilateraal seminarie Belgie - Zwitserland
Spreker(s)
Document Bilateraal seminarie Belgie - Zwitserland

InvitationProgramGeneva.pdf


Datum 20 april 2010
Onderwerp Charter van de belastingplichtige en fraudebestrijding
Spreker(s)

Thierry Afschrift, Avocat, Professeur ordinaire à l'ULB

Axel Haelterman, Advocaat, Prof. Dr. KUL

Document Charter van de belastingplichtige en fraudebestrijding

20100420 Th Afschrift

Document Charter van de belastingplichtige en fraudebestrijding

20100420 A Haelterman


Datum 23 maart 2010
Onderwerp Leasing in een internationale context
Spreker(s)
 • Koen Maerevoet, Partner, KPMG Belastingconsulenten
Document Leasing in een internationale context

23032010Maerevoet.pdf


Datum 23 februari 2010
Onderwerp Jurisprudence récente en matière de TVA
Spreker(s) Françoise Baltus, Avocat, Chargée de conférences au Mastère spécial en Gestion fiscale (ULB)
Document Jurisprudence récente en matière de TVA

20100223 Fr Baltus


Datum 10 januari 2010
Onderwerp Hybride financiële instrumenten
Spreker(s)
 • Stijn Vanoppen
Document Hybride financiële instrumenten

HybridsVanoppenIFAJanuary2010.pdf


Datum 15 december 2009
Onderwerp La stratégie du SPF Finances à l’aube de 2010 : l’expression d’une volonté de nouveaux équilibres
Spreker(s)
 • Emmanuel Degrève, Directeur du Cabinet du Secrétaire d'Etat adjoint aux Finances
Document La stratégie du SPF Finances à l’aube de 2010 : l’expression d’une volonté de nouveaux équilibres

091215_EDegreve.pdf


Datum 13 oktober 2009
Onderwerp Death as a Taxable Event and Its International Ramifications (Tweede verslag voor het congres te Rome)
Spreker(s)
 • Rik Deblauwe, Advocaat, Tiberghien
Document Death as a Taxable Event and Its International Ramifications (Tweede verslag voor het congres te Rome)

20091013 R Deblauwe


Datum 15 september 2009
Onderwerp Tax Treaties and Tax Avoidance (Premier rapport pour le congrès de Rome)
Spreker(s)
 • Edoardo Traversa, Avocat, Liedekerke, Professeur à l'UCL
 • Marc Bourgeois, Professeur à l'ULg
Document Tax Treaties and Tax Avoidance (Premier rapport pour le congrès de Rome)

1592009TraversaBourgeois.pdf


Datum 23 juni 2009
Onderwerp Naar een nieuwe toekomst voor Douane en Accijnzen. Aan welke belangrijke wijzigingen mag men zich verwachten ?
Spreker(s)
 • Dirk Aerts, Belastingconsultent, PricewaterhouseCoopers

Datum 26 mei 2009
Onderwerp Les droits des contribuables
Spreker(s)
 • Jean-Pierre Bours, Avocat, Chargé de cours ULg/HEC

Datum 28 april 2009
Onderwerp Actuele topics inzake schenkingen en legaten
Spreker(s)
 • Bruno Cardoen, Advocaat, Dauginet
"Het fideïcommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen",
Not.Fisc.M. 2004, afl. 9, 223-233
Datum 17 maart 2009
Onderwerp Tendances de la fiscalité et concurrence fiscale dans l'Union Européenne
Spreker(s)
 • Jean Pierre De Laet, Chef de l'unité "Economie de la fiscalité" à la Commission européenne, Maître de conférences à l'ULB
 • Gaëtan Nicodeme, Chef de secteur "Imposition du capital et de la consommation" à la Commission européenne, Maître de conférences à l'ULB

Datum 17 februari 2009
Onderwerp Het fiscaal bankgeheim in België: op een kruispunt? Enkele scenario’s
Spreker(s)
 • Daniel Mareels, Director Taxation & Prudential, Legal & Compliance, Febelfin
 • Raf Nietvelt, Head Belgian tax department, KBC

Datum 20 januari 2009
Onderwerp Orientations actuelles de la politique de la Belgique en matière de convention préventive de la double imposition
Spreker(s)
 • Jacques Gombeer, Auditeur général, Administration des affaires fiscales
Document Orientations actuelles de la politique de la Belgique en matière de convention préventive de la double imposition

Conf_Gombeer_20012009.pdf