afdeling_nl

 

De Belgische IFA afdeling - Studiecentrum voor fiscaal recht, is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk en telt ogeveer 350 leden.

De volledige lijst van IFA-leden is, enkel voor de leden, toegankelijk op de site www.ifa.nl.

Net zoals de internationale organisatie waartoe zij behoort, heeft de Belgische afdeling als doel de studie van het fiscaal recht en de economische en financiële aspecten ervan. klikken om de statuten in pdf te openen

De Belgische afdeling stelt zich tot doel informatie van hoge kwaliteit te bieden aan eenieder met belangstelling in het fiscaal recht. De voordrachten zijn voor iedereen toegankelijk. Het merendeel van de activiteiten van de afdeling zijn overigens gratis.

De Belgische afdeling organiseert regelmatig voordrachten over onderwerpen uit de Belgische of internationale fiscale actualiteit. De sprekers worden gekozen op basis van hun bijzondere kwalificaties en ervaring m.b.t. het gekozen thema.

De Belgische afdeling organiseert tevens residentiële seminaries in samenwerking met andere nationale afdelingen, zoals bijvoorbeeld het Benelux-colloquium te Maastricht (Nederland) op 3 en 4 juni 2005, het Benelux-colloquium te Luxemburg (Luxemburg) op 23 en 24 mei 2003, het colloquium van de Belgische, Frans en Italiaanse afdelingen te Brussel op 31 mei en 1 juni 2002, het colloquium van de Belgische en Italiaanse afdelingen te Venetië (Italië) op 12 en 13 mei 2000 en het colloquium van de Belgische en Zwitserse afdelingen te Genève (Zwitserland) op 7 en 8 mei 2010.

De Belgische afdeling moedigt wetenschappelijke studies aan door de uitreiking van haar tweejaarlijkse prijs ten belope van 5000 euro. De prijs wordt toegekend door een wetenschappelijk jury. De eerste uitreiking vond plaats in 2008.

De Belgische afdeling stond ook in voor de organisatie van het internationale congres van 1952 te Brussel, dat van 1958 te Knokke en de internationale congressen van 1970, 1987 en 2008 te Brussel.

Elk jaar stellen leden van de Belgische afdeling de nationale verslagen op over de twee hoofdonderwerpen van het jaarlijks congres.